คอร์สเรียนบัญชีภาษี
สำหรับผู้ประกอบการ

บริษัท วาย เค แทกซ์ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด

คอร์สเรียนบัญชีภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

คอร์สสอนครอบคลุมทุกภาษีในการทำธุรกิจ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
สามารถนำมาใช้ในการทำธุรกิจได้จริง

เนื้อหาคอร์สเรียน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารที่ไม่มีพื้นฐานความรู้บัญชี แต่เห็นความสำคัญกับการจัดทำบัญชีเพื่อให้สามารถสื่อสารกับฝ่ายบัญชีและสำนักงานบัญชี (กรณีว่าจ้างสำนักงานบัญชี) และไม่ให้ถูกสรรพากรมาประเมินในภายหลังและบริหารฝ่ายบัญชีซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนได้ ปัญหาหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจหรือผู้จะมาเป็นผู้บริหารฝ่ายบัญชีประสบคือเรียนบัญชีไม่รู้เรื่อง เข้าใจยาก ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลังหรือหาที่เรียนแล้วแต่ก็ยังไม่รู้เรื่องหรือนำไปใช้งานไม่ได้จริง เราจึงได้จัดหลักสูตรเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีพื้นฐานบัญชีขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริหารฝ่ายบัญชีได้ลำดับขั้นตอนการทำบัญชีว่าควรจะเริ่มต้นจุดใดก่อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง ด้วยวิธีการเรียนรู้อย่างง่ายๆ เข้าใจเร็ว ไม่เบื่อหน่าย รูปแบบการสอนปรับเข้ากับความต้องการของผู้เรียน เนื้อหาการเรียนบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ เราจะเน้นการเรียนจากเอกสารจริง และปฏิบัติจริง จากเอกสารอันเกี่ยวเนื่องกับกิจการของท่าน แนะนำเทคนิคการจัดทำเอกสารบัญชีให้ถูกต้อง เพื่อทำให้ท่านประหยัดภาษีได้ รวมถึงการทำบัญชีที่ถูกต้อง จะส่งผลให้ธุรกิจของคุณยั่งยืน ไปรอด บัญชี ภาษี สำคัญมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการ ไม่ควรมองข้ามอย่างยิ่ง

เนื้อหาโดยรวม

 • ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น เช่น บัญชี คืออะไร งบการเงินหน้าตาเป็นอย่างไร เปิดบริษัทฯ มาแล้วต้องปิดงบการเงินไหม ต้องทำอย่างไรบ้าง
 • เอกสารบัญชีมีอะไรบ้าง  การจัดทำเอกสารทางบัญชีอย่างถูกต้อง
 • ความรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ประกอบการต้องทราบ และปฏิบัติให้ถูกต้อง
  – ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (PIT)
  – ภาษีเงินได้นิติบุคคล ( CIT)
  – ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย (WHT)
  – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
  – ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • สรุปภาพรวมบัญชี ภาษี ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ของผู้ประกอบการโดยตรง
 • สอนทำบัญชี และเอกสารทางบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของผู้ประกอบการโดยตรง
 • แถมฟรีเอกสารประกอบการทำบัญชี

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart